top of page
thumbnail_IMG_5327 12a.jpg
thumbnail_IMG_5396 12b.jpg

DOWNLOAD
HIER EEN
LEUKE
KLEURPLAAT

Groep 1/2 van

DE HOGE WAAI

In groep 1/2 leren we spelenderwijs aan de hand van thema's. Ieder thema sluit aan bij de belevingswereld van het kind, waardoor het leren betekenis krijgt. Binnen deze thema's komen alle leerdoelen van de kleuters aan bod. Wij werken aan taal, rekenen, motoriek, spel, muziek, Engels, sociale en creatieve vaardigheden. Daarnaast worden er dagelijks kringactiviteiten aangeboden die aansluiten bij het thema. Wij werken dan samen of in groepjes aan letters, cijfers, rijmen, tellen, meten etc. De juffen lezen dagelijks voor om de taalontwikkeling en de woordenschat te stimuleren. Op een schooldag is er voldoende ruimte voor beweging. We vinden het belangrijk dat ieder kind gezien wordt en zich veilig voelt op school. Ook hechten we veel waarde aan het stimuleren van de autonomie, zo kiezen de kinderen dagelijkst een eigen werkje in de hoeken. 

 

In de klas houden we rekening met de leerbehoeften van alle kleuters, zodat het leren leuk en uitdagend blijft voor iedereen. De juffen streven ernaar om er samen met de kinderen een bruisende kleutertijd van te maken waarbij leren een feestje is!

Hier vind u het informatieboekje met belangrijke informatie.

 

Groep 1-2A: Juf Inge en Claire

Groep 1-2B: Juf Aukje      

JenM in rondje.png

AANMELDEN

bottom of page