top of page

verkeerswerkgroep van 

DE HOGE WAAI

In groep 1 t/m groep 8 wordt er naast alle kernvakken ook aandacht besteed aan het verkeer. Bij ons op straat geen trams en te vlug rijdende taxi's maar wel ander (groot) verkeer waar je erg bij op moet letten. Met de methode "Wegwijs" leren we de kinderen welke regels er zijn en hoe je je in het verkeer moet gedragen. Er worden ook verschillende projecten georganiseerd, zoals het dode hoekproject en fietscontroles. 

 

Onze werkgroep verkeer komt een aantal keren per jaar bijeen om alles omtrent dit onderwerp te bespreken. Daarnaast wonen zij ook de gemeentelijke vergaderingen bij. Inmiddels hebben wij al meer dan 20 jaar een Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). De werkgroep luistert ook naar de thema's die leven onder de ouders van de school en probeert daar zo nodig actie op te zetten. Dus mocht je vragen, tips of opmerkingen hebben, laat het ons even weten! 

bottom of page