top of page

de organisatie van

DE HOGE WAAI

Naast ons vaste team van leerkrachten en directie hebben we ook een medezeggenschapsraad, een ouderraad en een werkgroep verkeer die ons ondersteunen en feedback geven. Er zijn ook allerlei werkgroepen waar je aan kunt deelnemen. Zo worden de ouders/verzorgers van de leerlingen meer betrokken bij onze school en ontstaat er een mooie samenwerking. 

bottom of page