Jasper Segeren
Jasper Segeren
press to zoom
Romy Vissers
Romy Vissers
press to zoom
Ad Hopstaken
Ad Hopstaken
press to zoom
Marlies Zwagemakers
Marlies Zwagemakers
press to zoom
Koen Kievits
Koen Kievits
press to zoom

Hier kunt u het definitieve rapport kwaliteitsonderzoek Goed van de inspectie lezen.

Bestuursverslag

In dit bestuursverslag wordt aandacht besteed aan de financiële activiteiten van Stichting Katholiek

Onderwijs Raamsdonk in het jaar 2019.

het bestuur van

DE HOGE WAAI

De Hoge Waai is een zogenaamde ‘eenpitter’. In tegenstelling tot veel andere scholen die met een aantal andere scholen onder één bestuur vallen, is er bij De Hoge Waai sprake van één bestuur en één school. Voluit heet het bestuur Stichting Katholiek Onderwijs Raamsdonk. Het voordeel van deze constructie is dat de lijnen kort zijn en we elkaar dus gemakkelijk en snel kunnen vinden.

 

Het bestuur werkt met het zogenaamde ‘ab-db model’. Dit houdt in dat de directeur verantwoordelijk is voor de directe aansturing van de school. Dit gebeurt in overleg met het dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur (ab) houdt in dit model toezicht op het dagelijks bestuur (db).

Samenstelling schoolbestuur

Algemeen bestuur

Voorzitter      Dhr. Jasper Segeren

Bestuurslid   Mevr. Marlies Zwagermaker

Bestuurslid   Dhr. Koen Kievits

Dagelijks bestuur

Bestuurslid   Dhr. Ad Hopstaken

Bestuurslid   Mevr. Romy van der Pluijm