top of page

de MR van 

DE HOGE WAAI

De MR bestaat uit 3 teamleden en 3 ouders die samen over allerlei zaken die met school te maken hebben praten. Ze geven ook advies aan de directie en het schoolbestuur en beslissen me. Of het nou om kleine of grote schoolse zaken gaat, alle vragen, meningen en op- of aanmerkingen zijn meer dan welkom!

Hier vindt u het jaarplan van de MR van schooljaar 2023-2024.

Hier vindt u het jaarverslag van schooljaar 2022-2023.

Hier vindt u het huishoudelijk reglement van de MR.

Hier vindt u het medezeggenschapsreglement van de MR.

Komt u graag in contact met de MR vanwege vragen, opmerkingen en/of aanbevelingen? Of wilt u graag een vergadering van de MR bijwonen? Dan kunt u mailen naar mr@dehogewaai.nl en nemen we contact met u op. 

bottom of page