Jasper Notenboom
Jasper Notenboom

Team

Mèlanie_Nooten_
Mèlanie_Nooten_

Team

Kirsten Aarts
Kirsten Aarts

ouder

4248-dehogewaai-raamsdonk-team-00220
4248-dehogewaai-raamsdonk-team-00220

team

Daisy de Ridder
Daisy de Ridder

Ouder

René de Meijer
René de Meijer

Ouder

de MR van 

DE HOGE WAAI

De MR bestaat uit 3 teamleden en 3 ouders die samen over allerlei zaken die met school te maken hebben praten. Ze geven ook advies aan de directie en het schoolbestuur en beslissen mee. Of het nou om kleine of grote schoolse zaken gaat, alle vragen, meningen en op- of aanmerkingen zijn meer dan welkom! 

Hier vindt u het jaarplan van de MR van schooljaar 2019-2020. 

Hier vindt u het jaarverslag van schooljaar 2018-2019.

Hier vindt u het huishoudelijk reglement van de MR.

Hier vindt u het medezeggenschapsreglement van de MR.

Heeft u interesse om een vergadering bij te wonen? U bent van harte welkom. 

Meld u zich aan bij de secretaris van de MR, via sonja.vissers@dehogewaai.nl, en u ontvangt dan de agenda.