de MR van 

DE HOGE WAAI

De MR bestaat uit 3 teamleden en 3 ouders die samen over allerlei zaken die met school te maken hebben praten. Ze geven ook advies aan de directie en het schoolbestuur en beslissen mee. Of het nou om kleine of grote schoolse zaken gaat, alle vragen, meningen en op- of aanmerkingen zijn meer dan welkom! 

Hier vindt u het jaarplan van de MR van schooljaar 2019-2020. 

Hier vindt u het jaarverslag van schooljaar 2018-2019.

Hier vindt u het huishoudelijk reglement van de MR.

Hier vindt u het medezeggenschapsreglement van de MR.

Heeft u interesse om een vergadering bij te wonen? U bent van harte welkom. 

Meld u zich aan bij de secretaris van de MR, via sonja.vissers@dehogewaai.nl, en u ontvangt dan de agenda.

R.K. Basisschool De Hoge Waai - Kerkstraat 33 - 4944 XB Raamsdonk              © design by volvuur