top of page

Samenstelling schoolbestuur

Voorzitter            Mevr. Tess Vermeij

Secretaris            Kirsten Aarts

Penningmeester Mevr. Romy van der Pluijm

Jaarverslag

Hier vindt u het jaarverslag van schooljaar 2019-2020.

het bestuur van

DE SPEELWAAI

Stichting kinderopvang De Hoge Waai is een kleine stichting. De Speelwaai is de enige locatie die hieronder valt. 

Het doel van de stichting is het in standhouden van professionele kinderopvang door kinderen gedurende een deel van de dag op te vangen, onder deskundige leiding, naast de dagelijkse verzorging en waar de ontwikkeling van jonge kinderen wordt gestimuleerd. 

 

We werken intensief samen met Stichting Katholiek Onderwijs Raamsdonk. Het voordeel van deze samenwerking is dat de lijnen kort zijn en we elkaar dus gemakkelijk en snel kunnen vinden. De overgang van peutergroep naar school is een kleine stap omdat ze al in hetzelfde gebouw zitten en de leerkrachten al spelenderwijs leren kennen. 

 

Het bestuur werkt met een raad van toezicht. Dit houdt in dat de directeur verantwoordelijk is voor de directe aansturing van de school. Ze heeft mandaat vanuit het bestuur voor het overleg met gemeentes en andere partners. 


bottom of page