top of page

verlof van

DE HOGE WAAI

Zijn je opa en oma 50 jaar getrouwd, wordt je vader gehuldigd of wil je voor iets anders verlof aanvragen dan kan dat bij de directie.

 

Download hier het  aanvraagformulier, vul hem in en geef het af bij de directie.

Verlofaanvragen van 5 dagen of meer moeten via de directeur schriftelijk bij de leerplichtambtenaar van onze gemeente worden ingediend. De leerplichtambtenaar informeert hiervan de directeur van onze school. De directeur zal dan met de desbetreffende ouder/verzorger contact opnemen over het wel/niet verlenen van het aangevraagde verlof. Wij handelen hier bij conform de leerplichtwet.

DOWNLOAD
FORMULIER

bottom of page