Continurooster bij de

DE HOGE WAAI

Dit schooljaar zijn we gestart met het continurooster. Dit houdt in dat de kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 uur tot 14.30 uur naar school gaan en gezamenlijk met de eigen klas zullen lunchen. Op woensdag duurt school tot 12.30 uur.

 

De TussenSchoolseOpvang (TSO) is er nu feitelijk voor elke leerling. De lunch wordt in de klas opgegeten waarna de leerlingen buiten gaan spelen. Voor de opvang tijdens de pauze vragen wij een vrijwillige ouderbijdragen van € 35,- aan de ouders.

Alle bijdragen worden geïnd via Schoolkassa van ParnasSys. Ouders ontvangen een betalingsverzoek per mail. Via een link in de mail kunt u de bijdrage(n) rechtstreeks via iDEAL betalen.

 

Voorschoolse opvang (VSO)
Naschoolse opvang (BSO)

Dit schooljaar zijn we gestart met een VSO en BSO.  Hiervoor gelden de volgende tijden:

VSO: maandag, dinsdag en donderdag van 07.30 tot 08.30 uur

BSO: maandag, dinsdag en donderdag van 14.30 tot 18.00 uur

De opvanguren worden maandelijks gefactureerd. Deze bruto bedragen worden deels gecompenseerd door het aanvragen van kinderopvangtoeslag of gemeente toeslag. Het LRKP-nummer dat u hiervoor nodig heeft is 195393028.

GGD

De GGD voert regelmatig inspecties uit en publiceert de resultaten in een rapport. U kunt hier het rapport vinden of op de website van www.landelijkregisterkinderopvang.nl