thumbnail_IMG_6662.jpg

Voorschoolse opvang(VSO) Naschoolse opvang (BSO)

Dit schooljaar zijn we gestart met een VSO en BSO.

VSO: maandag, dinsdag en donderdag van 07.30 tot 08.30 uur

BSO: maandag, dinsdag en donderdag van 14.30 tot 18.00 uur

De opvanguren worden maandelijks gefactureerd. Deze bruto bedragen worden deels gecompenseerd door het aanvragen van kinderopvangtoeslag of gemeente toeslag. Het LRKP-nummer dat u hiervoor nodig heeft is 195393028.

 

GGD

De GGD voert regelmatig inspecties uit en publiceert de resultaten in een rapport. U kunt hier het rapport vinden of op de website van www.landelijkregisterkinderopvang.nl